VP Valeant jest częścią międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Bausch Health Companies Inc. odpowiedzialną za świadczenie usług reklamowych i marketingowych leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie.

Firma VP Valeant powstała we wrześniu 2011 r. Należy do grona 10 największych firm farmaceutycznych w Polsce. Zatrudnia blisko 450 pracowników.

Portfolio Spółki obejmuje ponad 360 brandów, z czego ponad 200 jest aktywnie promowanych. W swoich działaniach VP Valeant koncentruje się zarówno na lekach wydawanych na receptę, jak i stosowanych w lecznictwie zamkniętym. Dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi produktów firma działa w różnych obszarach terapeutycznych – kardiologii, okulistyce, urologii, gastroenterologii, neurologii, onkologii, dermatologii. Znaczącą część portfolio VP Valeant stanowią leki dostępne bez recepty (OTC). W ofercie spółki znajdują się również suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki.

Firma VP Valeant jest zaangażowana w poprawę zdrowia i życia pacjentów, dlatego w ramach swojej misji społecznej i w duchu przyjętych wartości udziela wsparcia finansowego i rzeczowego na rzecz podmiotów działających w zakresie ochrony zdrowia oraz na rzecz organizacji pozarządowych.