Bayer w Polsce

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

Z przyjemnością i dumą dzielę się z Państwem faktami z działalności firmy Bayer w Polsce. Tempo zmian we współczesnym świecie jest szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Czują to nasi klienci oraz my sami. Wrażliwi na wyzwania współczesności, dostrzegamy wyraźnie zjawisko starzejącego się społeczeństwa i rosnącej liczby ludności świata oraz idące za tym potrzeby nowych, lepszych leków i dostępu do odpowiedniej ilości i jakości żywności. Nasza odpowiedź na te zmiany to nieustanne innowacje z obszaru Life Science.  

Poszczególne działy Bayer koncentrują się na wyzwaniach współczesnej medycyny, weterynarii i rolnictwa. Wśród nich są: Pharmaceuticals (leki na receptę), Consumer Health (leki bez recepty), dział Crop Science (rozwiązania dla rolnictwa) oraz Animal Health (produkty weterynaryjne). Czujemy spoczywającą na nas odpowiedzialność i zarazem niezachwiany spokój, gdyż Bayer to silna, globalna marka.  

Firma Bayer to ludzie. Nie osiągnęlibyśmy tak wiele bez naszych pracowników – pełnych pasji specjalistów, którzy rozumieją i wprowadzają idee poprawy jakości ludzkiego życia . Bayer zapewnia doskonałe możliwości rozwoju pracownikom na całym świecie.

Zapraszamy do świata Bayer!

Z wyrazami szacunku,

Markus Baltzer

Prezes firmy Bayer w regionie Europy

Środkowo-Wschodniej / Senior Bayer Representative CEE


Innowacyjność jest podstawą naszej kultury organizacyjnej

Kim jesteśmy?

Opieka zdrowotna i rolnictwo – to najważniejsze dziedziny, w których się specjalizujemy. Od przeszło 150 lat z nieustanną pasją tworzymy innowacyjne rozwiązania, dzięki którym możemy odpowiednio reagować na wyzwania i zaspokajać największe potrzeby współczesnego świata.  

Zapobiegamy, Łagodzimy i leczymy

Przyczyniamy się do rzeczywistej poprawy jakości życia. Nasze rozwiązania są doskonale znane i stale

obecne w codziennym życiu setek milionów ludzi na całym świecie. Od pokoleń chronią zdrowie człowieka, a także dobrostan zwierząt i kondycję roślin. 

Innowacyjni w każdej cząsteczce 

Nasza działalność badawczo-rozwojowa opiera się na głębokim zrozumieniu procesów biochemicznych, zachodzących w żywych organizmach. Nieustannie opracowujemy nowe cząsteczki, które stosujemy w innowacyjnych produktach i rozwiązaniach.

Jesteśmy społecznie odpowiedzialni

W firmie Bayer działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wypełniamy zobowiązania społeczne

i etyczne przy jednoczesnym poszanowaniu naszych interesariuszy oraz środowiska naturalnego.

Pharmaceuticals

Nasze kluczowe obszary terapeutyczne

 

Pharmaceuticals, nasz największy dział, koncentruje się na następujących obszarach: kardiologia, neurologia, okulistyka, onkologia, ginekologia, hematologia, choroby zakaźne oraz diagnostyka obrazowa  

Dbamy, by polscy lekarze mieli dostęp do najnowszej wiedzy medycznej.  

Każdego roku bierzemy udział w ponad 100 ogólnopolskich i regionalnych wydarzeniach medycznych skierowanych do lekarzy. Jesteśmy partnerem największych polskich towarzystw naukowych, w tym: Kardiologicznego, Neurologicznego, Okulistycznego i Ginekologicznego. Jesteśmy również fundatorem tzw. „Nagrody Prezesów”, przyznawanej raz w roku przez byłych prezesów towarzystw medycznych najwybitniejszym młodym polskim naukowcom w dziedzinie kardiologii i ginekologii. Dowody naukowe mają olbrzymie znaczenie dla wiarygodności medycyny. Nasza organizacja w Polsce udziela szczególnego wsparcia w obszarze tych globalnych potrzeb, posiadając własny, stale rozrastający się zespół Clinical Operations.

Passion to innovate | Power to change

Materiały do pobrania