Polski Związek Niewidomych wspiera osoby z dysfunkcją wzroku od 1951 roku. Jest to najbardziej reprezentatywne stowarzyszenie środowiska osób słabowidzących i niewidomych.

Zajmuje się między innymi badaniem potrzeb środowiska, opracowywaniem i wdrażaniem nowych technik i metod rehabilitacji.

W ramach struktur PZN działa 5 ośrodków rehabilitacyjno- sanatoryjnych oraz 2 podmioty lecznicze w tym Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno – Lecznicza PZN w Warszawie ul. Karmelicka 26 z wielokierunkową rehabilitacją osób z dysfunkcjami wzroku. Przez podjęcie odpowiednich działao umożliwiających spowolnienie procesu utraty wzroku, uruchomienie zasobów kompensujących upośledzenie funkcji wzrokowych możliwe jest utrzymanie aktywności społecznej i zawodowej Pacjenta.