Pfizer jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie oraz liderem w rozwoju farmaceutycznym już od ponad 160 lat. Pfizer posiada wyjątkowo szerokie portfolio leków. Firma nieustannie pracuje nad rozszerzeniem swojej oferty, by móc stale zapewniać lekarzom i pacjentom najnowocześniejsze i najwygodniejsze leki na choroby stanowiące wyzwanie dla współczesnej medycyny.

 

Pfizer w liczbach na świecie:

 

- ok. 7 mld dolarów przeznaczanych na badania i rozwój rocznie

- produkty dostępne w ponad 170 krajach

- 58 placówek produkcyjnych

- 12,5 tys. naukowców w laboratoriach w USA, Europie i Japonii

- kilkaset nowatorskich projektów badawczych

 

Pfizer w liczbach w Polsce:

 

- 60 lat obecności na rynku

- ponad 100 zarejestrowanych produktów leczniczych

- kilkadziesiąt aktywnie prowadzonych badań klinicznych w kilkuset ośrodkach

 

https://www.pfizer.com.pl/obszary-terapeutyczne.

W okulistyce Pfizer ma dwa kultowe leki w terapii jaskry

Xalatan i Xalacom

Xalatan®

Jeden z najbardziej popularnych na świecie analogów prostaglandyn, lek oryginalny stosowany w leczeniu jaskry obchodzi swoje XX. urodziny. Od czasu wprowadzenia w 1996 roku Xalatanu nie pojawiła się dotąd nowa klasa leków tak skuteczna w leczeniu jaskry i innowacyjna jak ten lek.

Xalatan to lek pierwszego rzutu i wiodąca na świecie prostaglandyna. 

Dzięki swojej skuteczności i bezpieczeństwu w leczeniu jaskry został ujęty przez Światową Organizację Zdrowia w wykazie leków podstawowych (essential medicines). Od 20 lat skutecznie obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączenia. Zarówno krótko-, jak i długoterminowe badania kliniczne potwierdziły jego skuteczność i bezpieczeństwo. 

Przeprowadzone w ubiegłym roku przez The United Kingdom Glaucoma Treatment Study rewolucyjne badania wykazały, iż Xalatan pomaga zahamować progresję pogorszenia pola widzenia w jaskrze i jest jedynym lekiem, który może się pochwalić takimi danymi.