Thea to firma farmaceutyczna o 150 letniej tradycji okulistycznej. Pod obecną nazwą firma istnieje od 25 lat, a na rynku polskim - od 13 lat. 

Przez cały ten czas naszym wyróżnikiem jest innowacja - nieustanne, odważne patrzenie w przyszłość i otwarcie na świat, na potrzeby okulistów i pacjentów, na najnowsze doniesienia naukowe i na możliwości, jakie niosą za sobą obecne czasy. Thea od początku swojego istnienia stawia sobie wymagające cele. Jest pionierem, pracuje nad nowymi cząsteczkami i terapiami. Buduje nowe okulistyczne kategorie terapeutyczne i świadomość pacjentów. Edukacja oraz propagowanie wiedzy od lat stanowią dla nas punkt odniesienia. Dlatego Thea wspiera wiele różnorakich projektów i przedsięwzięć edukacyjnych. Organizuje i sponsoruje warsztaty, konferencje, międzynarodowe szkolenia, nagradza nowe inicjatywy, kreatywność i wyobraźnię młodych badaczy. Inicjuje wymianę wiedzy i doświadczeń między okulistami z całego świata. 

W wielu aspektach byliśmy i jesteśmy pionierami. Potem, wytyczoną już ścieżką, szły inne firmy farmaceutyczne. Jest to dla nas powód do dumy i potwierdzenie skuteczności naszych działań i rozwiązań. Jest to też tajemnica naszej trwałości i stabilności na trudnym rynku okulistycznym. Thea to innowacja, skuteczność, bezpieczeństwo, merytoryka, zaufanie.

Otwórzmy oczy – Thea.